1-2. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
SSE3S607 Kültürlerarası Eğitim 3 0 3 7,5
SSE3S608 Bilimsel Araştırma Raporlarında Karşılaşılan Sorunlar 3 0 3 7,5
SSE3S609 İngilizcede Akademik Beceriler 3 0 3 7,5
SSE3S610 Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Ders Etkinlikleri 3 0 3 7,5
SSE3S611 Öğretim Tasarımı Modelleri 3 0 3 7,5
SSE3S612 Akademik Metin Yazma 2 3 0 3 7,5
SSE3S613 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi 3 0 3 7,5
SSE3S614 Sınıf Öğretmenleri İçin Pedagojik Alan Bilgisi 3 0 3 7,5
SSE3S615 Toplumsal Kalkınma ve Eğitim 3 0 3 7,5
SSE3S616 Yönetim ve Liderlik 3 0 3 7,5
SSE3S617 İlkokullarda Değerler ve Değerlere Dayalı Yönetim 3 0 3 7,5
SSE3S618 Motivasyon ve Öğrenme Kuramları 3 0 3 7,5
SSE3S619 İleri Öğrenme Kuramları 3 0 3 7,5
SSE3S620 Türkiye`de Öğretmen Yetiştirmenin Birleştirilmiş Sınıflar Boyutu 3 0 3 7,5
SSE3S621 Hizmet İçi Eğitim Programının Geliştirilmesi 3 0 3 7,5
SSE3S622 Yapısal Eşitlik Modellemesi 3 0 3 7,5
SSE3S623 Nitel Araştırma Yönteminde Hermeneutik Yorumlama 3 0 3 7,5
SSE3S624 Okullarda Temel Becerilerin Eğitimi ve Uygulanması 3 0 3 7,5
SSE3Z605 Program Değerlendirmede Kuram Ve Uygulama 3 0 3 7,5
SSE3Z606 Sınıf Yönetiminde Pozitif Yaklaşımlar 3 0 3 7,5
TOPLAM
60
0
60
150