1-2. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
SDSÖ 20002 Program Değerlendirmede Kuram Ve Uygulama 3 0 3 7,5
SDSÖ 20004 Sınıf Yönetiminde Pozitif Yaklaşımlar 3 0 3 0
SDSÖ 40002 Kültürlerarası Eğitim 3 0 3 7,5
SDSÖ 40004 BİLİMSEL ARAŞTIRMA RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 3 0 3 7,5
SDSÖ 40006 İngilizcede Akademik Beceriler 3 0 3 7,5
SDSÖ 40008 Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Ders Etkinlikleri 3 0 3 7,5
SDSÖ 40010 Eski Osmanlı Metinleri Okuma Öğretimi 3 0 3 7,5
SDSÖ 40012 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 3 0 3 7,5
SDSÖ 40014 Öğretim Tasarımı Modelleri 0 0 0 0
SDSÖ 40016 Akademik Metin Yazma 2 3 0 3 6
SDSÖ 40020 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi 3 0 3 0
SDSÖ 40022 Sınıf öğretmenleri için pedagojik alan bilgisi 3 0 3 7,5
SDSÖ 40024 Toplumsal Kalkınma ve Eğitim 3 0 3 7,5
SDSÖ 40026 Yönetim ve Liderlik 3 0 3 7,5
SDSÖ 40028 İlkokullarda Değerler ve Değerlere Dayalı Yönetim 3 0 3 7,5
SDSÖ 40030 Motivasyon ve Öğrenme Kuramları 3 0 3 7,5
SDSÖ 40032 İleri Öğrenme Kuramları 3 0 3 7,5
SDSÖ 40034 Türkiye`de Öğretmen Yetiştirmenin Birleştirilmiş Sınıflar Boyutu 3 0 3 7,5
SDSÖ 40036 Hizmet İçi Eğitim Programının Geliştirilmesi 3 0 3 4,5
SDSÖ 40038 Yapısal Eşitlik Modellemesi 3 0 3 7
TOPLAM
57
0
57
122,5