1-2. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
SİÖ1S508 Çeviride Güncel Kuram ve Yaklaşımlar 3 0 3 7,5
SİÖ1S509 Yabancı Dilde Nitel Araştırma Teknikleri 3 0 3 7,5
SİÖ1S510 Avrupa Konseyine Üye Ülkelerde Yabancı Dil Öğretimi 3 0 3 7,5
SİÖ1S511 İngiliz Dili Eğitiminde Araştırma Projeleri 3 0 3 7,5
SİÖ1S512 Edebiyat Çevirisi 3 0 3 7,5
SİÖ1Z505 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 7,5
SİÖ1Z506 Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 7,5
SİÖ1Z507 Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri 3 0 3 7,5
TOPLAM
24
0
24
60