1-2. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
FYYE11002 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Karşılaştırmalı Analizleri 3 0 3 7,5
FYYE11004 Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde İleri Konular 3 0 3 7,5
FYYE75002 Güneş Enerji Sistemlerinin Tasarım ve Optimizasyonu 3 0 3 7,5
FYYE75004 Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Yazılım Uygulamaları 3 0 3 7,5
FYYE75006 Rüzgar Enerji Sistemlerinde Mekanik Tasarımlar ve Optimizasyon 3 0 0 7,5
FYYE75008 Mühendislikte Optimizasyon 3 0 3 7,5
FYYE75010 Örüntü Tanıma 3 0 3 7,5
FYYE75012 Genetik Algoritmalar 3 0 3 7,5
FYYE75014 MATLAB ile Mühendislik Uygulamaları 3 0 3 7,5
FYYE75016 Yeşil Kimya ve Mühendislik 3 0 3 7,5
FYYE75018 Polimer Kimyasının Temelleri 3 0 3 7,5
FYYE75020 Polimerlerin Organik Kimyası 3 0 3 7,5
FYYE75026 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3 0 3 7,5
FYYE75028 Biyoyakıt Üretim ve Kullanımları 3 0 3 7,5
FYYE75030 Organik Optoelektronik Materyaller 3 0 3 7,5
TOPLAM
45
0
42
112,5