1-2. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
FBYTKS008 Biyomateryal Uygulamaları 3 0 3 6
FBYTKS010 Biyoorganik Spektroskopi 3 0 3 7,5
FBYTKS014 İlaç Resepör Etkileşimleri ve Moleküler Dinamikleri 3 0 3 7,5
FBYTKS016 Kanser Genetiği 3 0 3 7,5
FBYTKS018 İlaç Taşıyıcı Sistemleri 3 0 3 7,5
FBYTKS020 Biyoteknoloji ve Genetik 3 0 3 6
FBYTKS022 Nanobiyoteknoloji 3 0 3 6
FBYTKS024 Biyoremidasyon 3 0 3 7,5
FBYTKS026 Biyopolimerler 3 0 3 6
FBYTKS028 Nutrigenomik 3 0 3 6
FBYTKS030 Reseptör Proteinlerin Sinyal İletim Mekanizmaları 3 0 3 7,5
FBYTKS032 Biyoinformatik 3 0 3 6
FBYTKS034 Moleküler Toksikoloji 3 0 3 6
FBYTKS036 Biyosensörler 3 0 3 6
FBYTKZ002 Biyoteknolojik yöntemler ve uygulama alanları 3 0 3 6
FBYTKZ004 Biyoteknolojik Analizlerde Validasyon, Verifikasyon ve Etik 3 0 3 7,5
FBYTKZ006 Biyoteknolojide Temel Kavramlar 3 0 3 7,5
FBYTS012 Moleküler Biyofizik 3 0 3 7,5
TOPLAM
54
0
54
121,5