1-2. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
FFBE3S607 Beyin Temelli Öğrenme 3 0 3 7,5
FFBE3S608 Bilimsel Araştırmalarda İleri İstatistik Uygulamaları 0 0 3 7,5
FFBE3S609 Eğitim Araştırmalarında Nitel Yaklaşımlar ve Veri Çözümleme Yazılımları 3 0 3 7,5
FFBE3S610 Okul Dışı Fen Öğrenme Ortamları 3 0 3 7,5
FFBE3S611 Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Müfredat Modelleri 3 0 3 7,5
FFBE3S612 Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Güncel Çalışmalar 0 0 3 7,5
FFBE3S613 Kavram Öğretimi Yöntemlerinin Fen Bilimleri Eğitiminde Kullanılmı 3 0 3 7,5
FFBE3S614 Eğitim Etiği 3 0 3 7,5
FFBE3S615 Güncel Materyal Geliştirme Yaklaşımları 3 0 3 7,5
FFBE3Z605 Bilimin Doğası ve Öğretimi 3 0 3 7,5
FFBE3Z606 Fen Bil. Eğt. Hedef Analizi ve Test Geliştirme 3 0 3 7,5
TOPLAM
27
0
33
82,5