1-2. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
FDFB 20002 Bilimin Doğası ve Öğretimi 3 0 3 6
FDFB 20004 Fen Bil. Eğt. Hedef Analizi ve Test Geliştirme 3 0 3 7,5
FDFB 40004 Bilimsel Araştırmalarda İleri İstatistik Uygulamaları 0 0 0 0
FDFB 40006 Eğitim Araştırmalarında Nitel Yaklaşımlar ve Veri Çözümleme Yazılımları 3 0 3 7,5
FDFB 40010 Okul Dışı Fen Öğrenme Ortamları 3 0 3 7,5
FDFB 40012 Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Müfredat Modelleri 3 0 3 7,5
FDFB 40014 Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Güncel Çalışmalar 0 0 0 0
FDFB 40016 Kavram Öğretimi Yöntemlerinin Fen Bilimleri Eğitiminde Kullanılmı 3 0 3 7,5
FDFB 40018 Eğitim Etiği 3 0 3 7,5
FDFB 40020 Güncel Materyal Geliştirme Yaklaşımları 3 0 3 7,5
FDFB40002 Beyin Temelli Öğrenme 3 0 3 7,5
TOPLAM
27
0
27
66