1-2. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
SAMT1S508 Oksidatif Stres ve Hastalıklarla Olan İlişkisi 3 0 3 7,5
SAMT1S509 İleri Hücre Biyolojisi 3 0 3 7,5
SAMT1S510 Hücre Vücut Sıvıları Fizyolojisi 3 0 3 7,5
SAMT1S511 Lipidler, Lipid Metabolizması ve Bozuklukları 3 0 3 7,5
SAMT1S512 Sindirim Fizyolojisi 3 0 3 7,5
SAMT1S513 Moleküler Tıbbi Mikrobiyoloji 3 0 3 7,5
SAMT1S514 Anestezi Fizyolojisi ve Farmakolojisi 3 0 3 7,5
SAMT1S515 Ağrı Moleküler Mekanizması 3 0 3 7,5
SAMT1S516 Moleküler Sitogenetik 3 0 3 7,5
SAMT1S517 Hücre Sinyal İletimi 3 0 3 7,5
SAMT1S518 Otonom Sinir Sistemi Anatomisi 3 0 3 7,5
SAMT1S519 Pereferik Sinir Sistemi Anatomisi 3 0 3 7,5
SAMT1S520 Kanser Biyokimyası ve Hücre Ölüm Tipleri 3 0 3 7,5
SAMT1S521 Temel Bakteriyoloji 3 0 3 7,5
SAMT1S522 Kan ve Hemostaz 3 0 3 7,5
SAMT1S523 Endokrin Sistem ve Hormonal Kontrol Mekanizmaları 3 0 3 7,5
SAMT1S524 İmmünomodülasyon 3 0 3 7,5
SAMT1S525 İnsan Genomu ve Genetik Hastalıklar 3 0 3 7,5
SAMT1S526 Kanserin Moleküler Temelleri 3 0 3 7,5
SAMT1S527 Apoptosis ve Hastalıklarla İlişkisi 3 0 3 7,5
SAMT1Z505 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 7,5
SAMT1Z506 Medikal Biyoteknoloji 3 0 3 7,5
SAMT1Z507 Deney Hayvanları Etik ve Biyomedikal Modeller 3 0 3 7,5
TOPLAM
69
0
69
172,5