AMAÇLAR

Fizik ile ilgili herhangi bir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda deneysel çalışmaları laboratuvarda planlayıp uygulayabilen, deneysel sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek fizik Doktoru yetiştirmeyi hedeflemektedir.

SIRALI

ÖÇ-1 :

Fizikle ve fizikle ilgili alanlarda ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilmeli.

ÖÇ-2 :

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

ÖÇ-3 :

Atom ve molekül fiziği alanında ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.

ÖÇ-4 :

Katıhal fiziği alanında ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.

ÖÇ-5 :

Nükleer fizik alanında ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.

ÖÇ-6 :

Fiziğin farklı dallarından edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

ÖÇ-7 :

Alanına ilişkin bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek ve yeni bilgiler oluşturabilme.

ÖÇ-8 :

Disiplinler arası bir çalışmayı bağımsız yürütebilmeli.

ÖÇ-9 :

Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

ÖÇ-10 :

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

ÖÇ-11 :

Gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgisine sahip olabilmeli, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmeli.

ÖÇ-12:

Alanındaki güncel gelişmeleri  takip edebilmeli ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmeli.

ÖÇ-13:

Karmaşık problemlerin çözümleri için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmeli.

 

SINIFLANDIRILMIŞ

YETKİNLİK

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bilgi

-Kuramsal

-Uygulamalı

Fizikle ve fizikle ilgili alanlarda ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilmeli 

Fiziğin farklı dallarından edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme

Beceriler

-Kavramsal

-Bilişsel

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme

Alanına ilişkin bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek ve yeni bilgiler oluşturabilme

Karmaşık problemlerin çözümleri için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmeli 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Disiplinler arası bir çalışmayı bağımsız yürütebilmeli

Alanına ilişkin bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek ve yeni bilgiler oluşturabilme

 

Öğrenme Yetkinliği

  Alanına ilişkin bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek ve yeni bilgiler oluşturabilme

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme 

Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme

Alanındaki güncel gelişmeleri  takip edebilmeli ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmeli.

Gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgisine sahip olabilmeli, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmeli.

Alana Özgü Yetkinlik

Atom ve molekül fiziği alanında ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilme

Katıhal fiziği alanında ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilme

Nükleer fizik alanında ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilme

 

KARŞILAŞTIRMALI

Bilgi

-Kuramsal -Uygulamalı

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Fizikle ve fizikle ilgili alanlarda ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilmeli

1

1

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve istatistik metotları kullanarak analiz edebilme.
 2. Alanını ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi teşhis edebile.
 
 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder.
 2. Alanını ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi teşjhis eder.

 

 

Beceriler

-Kavramsal

-Bilişsel

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme

1,2

1,2 

Alanına ilişkin bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek ve yeni bilgiler oluşturabilme

 1,2  1,2

Karmaşık problemlerin çözümleri için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmeli

3

3

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1.  Alanında edindiği uzmanlık düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

 1. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
 2. Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemleri kullanark çözümleyebilme
 1. Alanında edindiği uzmanlık düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 2. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
 3. Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemleri kullanark çözümler.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Disiplinler arası bir çalışmayı bağımsız yürütebilmeli

1

1

Alanına ilişkin bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek ve yeni bilgiler oluşturabilme

        2             2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alabilme.
 3. Alanıyla ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütür.

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

3. Alanıyla ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

Öğrenme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 Alanına ilişkin bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek ve yeni bilgiler oluşturabilme

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenmesini yönetebilme.

1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenmesini yönetebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme 

1,2 

 1,2

Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi`nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme

3

3

Alanındaki güncel gelişmeleri  takip edebilmeli ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmeli.  1  1
Gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgisine sahip olabilmeli, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmeli.  4 4

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme  .
 2. Sosyal ilişkileri ve bu ilşkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 3. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi"nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 4. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileriniileri düzeyde kullanabilme.

1. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

2. Sosyal ilişkileri ve bu ilşkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

3. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi"nde kullanarak sözlü ve yazılı  iletişim kurar

4. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

TYYÇ

TAY

Atom ve molekül fiziği alanında ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilme

1,2

1,2

Katıhal fiziği alanında ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilme

1,2

1,2

Nükleer fizik alanında ileri düzeyde alan bilgisine sahip olabilme 1,2 1,2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilme.
 2. Alanla ilgili konularda strateji, politika  ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları , kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 3. Alanında özümsedikleri bilgiyi , problem çözme veya  uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 4. Alalının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilme.

1.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.

2.Alanla ilgili konularda strateji, politika  ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları , kalite süreçleri çerçevesinde değerlendir.

3.Alanında özümsedikleri bilgiyi , problem çözme veya  uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır

4.Alalının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.