Amaçlar

 

Programın Öğrenme Çıktıları
 

ÖÇ-1 :

 

ÖÇ-2:

 

ÖÇ-3 :

 

ÖÇ-4:

 

ÖÇ-5 :

 

ÖÇ-6 :

 

ÖÇ-7 :

 

ÖÇ-8 :

 

ÖÇ-9 :

 

ÖÇ-10 :

 

ÖÇ-11 :