Kuruluş
Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programının açılması, 20/03/2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı`nda kabul edilmiştir.
Kazanılan Derece
Temel İslam Bilimleri Anabilim dalı yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlar Temel İslam Bilimleri alanında Yüksek Lisans derecesine (Temel İslam Bilimleri Uzmanı)sahip olur.
Derecenin Seviyesi
Temel İslam Bilimleri alanında Yüksek Lisans derecesi (2. seviye) ve ‘Bilim Uzmanı’ unvanı.
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Lisans derecesi tanınmaktadır.
Derceye Yönelik Kurallar
Sosyal Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler bütün derslerden, seminer ve tezden başarılı olmalı ve geçer not almalıdırlar.
Program Profili
Tefsir, Kur`an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi, Hadis, Fıkıh, Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri, Arap Dili ve Belagatı ve Tasavvuf bilim dallarını içermektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler, bütün derslerden en az bir ara sınav ve bir de dönem sonu yapılan final sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavın/sınavların başarı notuna katkısı % 40, final sınavının başarı notuna katkısı ise % 60`tır. Bu sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir ve final sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bu sınavlar sonucunda, başarı notu 60 ve üzeri olan öğrenciler lgili dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları
Yükümlü oldukları dersleri ve tezi başarı ile tamamlayan öğrenciler bu programdan mezun olma hakkı elde ederler.
Mezunların İstihdam Profilleri
Bu programdan mezun olanlar aldıkları yüksek lisans diploması ile alanlarının uzmanı olurlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarına müracaat edebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefonu:  0 358 2600047
Faks:  0 358 2600048 
E-Posta:
Web Adresi: www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları