Kuruluş
  Beden Eğitimi ve Spor ana bilim dalı üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Yüksek Lisans eğitimi vermektedir.
Kazanılan Derece
   Beden Eğitimi ve Spor Alanında Yüksek Lisans derecesi
    Derecenin Seviyesi
 Yüksek Lisans 
Çalışma Şekli

 Tam Zamanlı

Kabul ve Kayıt Şartları
 Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Amasya Üniversitesi`nin Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalında  Öncel tam olarak başlatılmış değildir
Derceye Yönelik Kurallar
 Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor 
alanında yüksek lisans diploması verilir.
Program Yeterlikleri

1. Beden Eğitimi ve Spor alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.

2. Beden Eğitimi ve Spor alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.

3. Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.

4. Beden Eğitimi ve Spor alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.

5. Beden Eğitimi ve Spor alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
   Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa
sınav, ödev, ) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmakta olup arasınav %40 dönem sonu sınavı %60 oranında geçme notuna etki etmektedir. 
Mezuniyet Şartları
Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ilköğretim alanında yüksek lisans diploması verilir. Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili şartların sağlanması gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
   Mezunlarımız, devlet ya da özel eğitim kurumlarında Beden Eğitimi ve spor alanında uzman unvanı ile çalışabilmektedir. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak da istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar, diğer üniversitelere bağlı Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programlarına veya yakın programların öngörülen koşulları sağlamaları halinde Doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü
Telefonu: 03582600047/2137
Faks: 03582600048
E-Posta:
Web Adresi: www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları