Kuruluş
 
Kazanılan Derece
Tarih A.B.D`nda Tezli Yüksek Lisans
Derecenin Seviyesi
Tezli Yüksek Lisans
Çalışma Şekli
Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Diğer Türk Yüksek Öğretim kurumlarında olduğu gibi Amasya Üniversitesi`nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması planlama aşamasındadır. Bölümlerin zorunlu derleri arasında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, söz konusu sınavlara girebilme hakkınna sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olmaktadırlar.
Dereceye Yönelik Kurallar
 
Program Profili

Programımız her biri kendi alanında uzman akademisyenler tarafından yürütülmekte ve gerekli ders, seminer ve tez çalışmaları icra edilmektedir. Programın amacı; yüksek lisans öğrencilerine alan becerileri kazandırmak, araştırma yönetemlerini öğretmek, bilimsel bilgi üretmelerine altyapı oluşturmak ve yardım etmektir. Çalışma alanları Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, T.C. Tarihi ve Genel Türk Tarihi bilim dallarını kapsamaktadır. Anabilim dalımızda sözü edilen bilim dallarının her biri için hizmet verebilecek akademik personel mevcuttur. İstenilen öğrencinin daha sonra karşılacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını sağlayarak gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde başta öğretmen olmak üzere çalışmalarını sürdürebilmeyi sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde yetenekli ve donanımlı tarihçi olarak yetiştirmektir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler, bütün derslerden en az bir ara sınav ve birde dönem sonu yapılan final sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavın/sınavların başarı notuna katkısı %40, final sınavının başarı notuna katkısı ise %60`tır. Bu sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir ve final sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bu sınavlar sonucunda, başarı notu 60 ve üzeri olan öğrenciler lgili dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları
Kayıt oldukları Yüksek lisans programının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde başta öğretmenlik, araştırma görevliliği, arşivcilik ve diğer kamu kurumlarında memurluk alanında çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Yabancı Dil Sınavı (YDS), ALES sınavı ile başarı ortalamaları ve mülakat sınavını başararak  doktora öğrenimi görebilirler
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, İpekköy Yerleşkesi Amasya - TÜRKİYE
Telefonu:  +90-358-2421613
Faks: +90-358-2421616
E-Posta:
Web Adresi: Web Adresi: www.amasya.edu.tr
    
Bölüm Ortakları