Kuruluş
 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2017-2018 Güz dönemi itibariyle öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
 Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler Yüksek Lisans Derecesi (Türk Dili ve Edebiyatı Uzmanı) alırlar.
Derecenin Seviyesi
 Yüksek Lisans Derecesi
Çalışma Şekli
 Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
 Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
 Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans derecsine sahip olmak
Derceye Yönelik Kurallar
 Sosyal Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler bütün derslerden, seminer ve tezden başarılı olmalı ve geçer not almalıdırlar.
Program Profili
 Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında Senato tarafından belirlenen hükümler uygulanır. Başarı notu; final sınavı ile birlikte, ödevler, sözlü veya yazılı ara sınavlar ile uygulama çalışmalarının sonuçları da dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl başarı notu; yarıyıl içi değerlendirmelerinin %40’ı ve yarıyıl sonu değerlendirmesinin %60’ının toplamı esas alınarak hesaplanır. Ancak ders geçme notu yüksek lisansta 100 puan üzerinden en az 70 puan, doktora/sanatta yeterlikte en az 80 puandır. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 puandır.
Mezuniyet Şartları
 Yükümlü oldukları dersleri ve tezi başarı ile tamamlayan öğrenciler bu programdan mezun olma hakkı elde ederler.
Mezunların İstihdam Profilleri
 Bu programdan mezun olanlar aldıkları yüksek lisans diploması ile alanlarının uzmanı olurlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarına müracaat edebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefonu:  0 358 2600047
Faks: 0 358 2600048 
E-Posta:
Web Adresi:
    
Bölüm Ortakları