Kuruluş
 Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı Disiplinler arası Yüksek Lisans Programı Fen Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2014-2015 yılında kurulmuştur. Programımız seçkin öğretim üyesi kadrosuyla disiplinler arası alanda kendini geliştirmek ya da akademik alanda araştırmacı olmak isteyen öğrencilerine bilimsellik anlayışı kazandırmak, teknoloji bilgi, beceri ve yetkinlikleri edindirmeyi hedeflemektedir.
Kazanılan Derece
 Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Teknoloji ve İnovaston Yönetimi alanında "Yüksek Lisans Derecesi"ne sahip olur.
Derecenin Seviyesi
 Tezsiz Yüksek Lisans
Çalışma Şekli
 Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
Lisans diploması, 

Öncel Eğitim Tanımlaması
 Lisans Diplomasına sahip olmak
Derceye Yönelik Kurallar
  Toplam yirmi bir krediden az olmamak üzere, açılan dersler ile bir seminer dersi (toplam 60 AKTS) ve bitirme projesinden başarılı olmak gerekmektedir.
Program Profili
 Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, günümüz gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik olarak, "teknoloji yönetimi", "inovasyon yönetimi", "bilgi yönetimi", "yaratıcı düşünme" gibi alanlarda uzmanlık ve uygulama bilgisine sahip, teknolojinin hem teknik hem de sosyal ve idari boyutlarını bilimsel, bütünsel ve sistematik bir bakış açısıyla yorumlayabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 İlgili dersin Ders Tanıtım Formunu inceleyiniz.
Mezuniyet Şartları
 Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili şartların sağlanması gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
 Yüksek Lisans diplomasına sahip bireyler birçok farklı endüstri alanlarında çalışabilirler. Aynı zamanda, akademik yaşamlarına devam etmek isteyenler, üniversite ve araştırma enstitülerindeki araştırma gruplarına katılabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Teknoloji ve İnovasyon bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, AMASYA
Telefonu:  0 (358) 260 00 47 - 2137
Faks: 0 (358) 260 00 48
E-Posta:
Web Adresi:
    
Bölüm Ortakları