Kuruluş
 Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2014 Yılı Kasım Ayında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
  Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Yüksek Lisans derecesi
Derecenin Seviyesi
 QF-EHEA:2. Düzey, 7 YÜKSEK LİSANS,  EQF-LLL: 7. Düzey
Çalışma Şekli
 Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
 Lisans diploması
Öncel Eğitim Tanımlaması
 Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yatay Geçiş Yönetmeliğine göre yatay geçişler kabul edilir veya önceki öğrenimlerdeki ders kredileri saydırılabilir..
Derceye Yönelik Kurallar
  Amasya Üniversitesi Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalı lisansüstü dersleri, danışman önerisi de dikkate alınarak ilgili anabilim dalı veya farklı bir anabilim dalından da alınabilir. Öğrenciler, anabilim dalları kurul kararı ile belirlenen ve Enstitü tarafından o dönem açılmasına onay verilen dersleri alabilirler. Bu programda toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve zorunludur. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur ve başarılı olursa tezini bastırmak zorundadır.
Program Profili
 Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Alanlarında Matematiksel, Yönetsel ve Akademik Anlamda eğitimler almak. Amasya Üniversitesinin değişik biirimlerdeki yenillenebilir enerji laboratuvarlarında uygulama yapmak, Bölgedeki yenilenebilir enerji tesisleri ile ortaklaşa projeler yürütmek
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 İlgili dersin Ders Tanıtım Formunu inceleyiniz.
Mezuniyet Şartları
 Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili şartların sağlanması gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
 Mezun Öğrencilerimiz; Yenilenebilir enerji sektöründe, fizibilite, ar-ge, uygulama ve tasarım alanlarında çalışabilirler, Enerji ve Tabii kaynaklar bakanlığının bir çok departmanlarında, Özel enerji dağıtım ve pazarlama şirketlerinde, Enerji yatırım danışmanlık şirketleri vb. çok sayıda alanda iş bulabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Gerekli koşulları sağlamaları kaydıyla bir çok uygun disiplinlerde doktora programlarına kabul edilebilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi:Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 05189/Amasya
Telefonu:  358 260 00 67
Faks: 358 260 00 70
E-Posta: unal.kurt@amasya.edu.tr
Web Adresi:
    
Bölüm Ortakları

200 W Güneş Enerji Sistemi, 9.6 kW Rüzgar Türbini(3*3,2 kW), Meteorloji İstasyonu, Uzaktan İzleme Sistemi, Teknoloji Fakültesi Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı, Teknoloji Fakültesi Elektrik Makinaları Laboratuvarı, Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Fen Edebiyat Fakülltesi Laboratuvarları.