Kuruluş
 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek lisans programı Fen Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2014-2015 yılında öğretim faaliyetine başlamıştır. Programımız seçkin öğretim üyesi kadrosuyla öğretmenlik mesleğinde kendini geliştirmek ya da akademik alanda araştırmacı olmak isteyen öğrencilerine bilimsellik anlayışı kazandırmak, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri edindirmeyi hedeflemektedir

Kazanılan Derece
 Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri  Eğitimi alanında "Yüksek Lisans Diplomasına"ne sahip olur
Derecenin Seviyesi
 Yüksek Lisans
Çalışma Şekli
 Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları

 1-Lisans diploması,

2-Lisansüstü eğitim giriş sınavından (ALES) en az 55 puanı almış olanlar,

Öncel Eğitim Tanımlaması
 Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen, ancak lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlara ya da lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlara, ilgili başkanlığın uygun görmesi halinde eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Derceye Yönelik Kurallar
 Tezli Yüksek Lisans Programı; en az yedi ders, seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Program Profili

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim dalının amacı; eğitim, öğretim ve üst düzey özgün araştırmalar yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek, bilimsel araştırma yöntemlerini ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte izleme yeterliliğine sahip uzman bireyler yetiştirmektir. 

Hedefler

1.Ulusal ve uluslararası düzeyde iyi eğitilmiş ve donanımlı bilişim teknolojileri öğretmenleri, öğretim elemanları yetiştirmek.

2.Akademik kadrosu güçlü, fiziki alt yapısı tamamlanmış, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir anabilim dalı haline gelmek.

3.Mesleki bilgilerin dönemin ihtiyaçlarına göre sürekli güncelleştirildiği bir eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak.

4.Öğretim elemanları ile öğrencilerin ortaklaşa yürütebilecekleri bilimsel ve sosyal etkinlikleri teşvik ederek artmasını sağlamak.

5.Tartışma, sorgulama ve paylaşmanın hâkim olduğu bir öğrenme ortamı yaratarak bunun sürekliliğini sağlamak.

6.Lisansüstü düzeyde yürütülen derslerin ulusal ve uluslararası literatürdeki gelişmelerle uyumunu sağlamaktır

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmakta olup arasınav %40 dönem sonu sınavı %60 oranında geçme notuna etki etmektir
Mezuniyet Şartları
 Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ilköğretim alanında yüksek lisans diploması verilir. Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili şartların sağlanması gerekmektedir
Mezunların İstihdam Profilleri
 Mezunlar; Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı okullarda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmeni, Kamu / Özel Kuruluşlarında Bilgi-Bilişim Merkezi Yöneticisi- Danışmanı, Eğitim-Öğretim Teknolojileri Uzmanı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni, Eğitim ve Öğretim Teknoloğu, Web Tabanlı Eğitim Uzmanı, Çoklu Ortam (Multimedia) ve Grafik Tasarımcısı, Ağ Sistemleri yöneticisi ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Mezun olan öğrenciler Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim dalında doktora programlarına başvurabilirler
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, AMASYA
Telefonu: 0 (358) 260 00 47 - 2137
Faks:  0 (358) 260 00 48
E-Posta:
Web Adresi: http://amasya.edu.tr/akademik/enstituler/fen-bilimler-enstitusu.aspx
    
Bölüm Ortakları