Kuruluş
Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ilk kez 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
 Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Kimya alanında "Yüksek Lisans Derecesi"ne sahip olur. 
Derecenin Seviyesi
  Yüksek Lisans Derecesi
Çalışma Şekli
 Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
 Yüksek Lisans programına başvuruda bulunan öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/ sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü internet sitesinde yayınlanmaktadır . Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü dönem başlamadan değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
Öncel Eğitim Tanımlaması
 
Derceye Yönelik Kurallar
 Tezli Yüksek Lisans Programı; en az yedi ders, seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Program Profili
 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 İlgili derslerin Ders Tanıtım Formunu inceleyiniz
Mezuniyet Şartları
 Yüksek Lisans Derecesine sahip olabilmek için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü derslerin alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
 Mezunlarımız çeşitli kamu kurumlarında, özel kuruluşlarda araştırma-geliştirme ve üretim-geliştirme birimlerinde araştırmacı olarak çalışabilirler. Akademik kariyerlerine kimya, fizik, biyoloji gibi temel bilimlerin yada disiplinler arası biyoteknoloji, enerji, sağlık gibi alanlarda doktora çalışmalarına devam edebilirler. Ayrıca akademik personel olarak üniversitelerin çeşitli birimlerinde görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Kimya alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İpekköy Yerleşkesi 05100, Merkez/Amasya - TÜRKİYE
Telefonu:  +90-358-2421613
Faks: +90-358-2421616
E-Posta:melek.gul@amasya.edu.tr
Web Adresi:
    
Bölüm Ortakları