Kuruluş
Matematik Anabilim Dalı Doktora Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ilk kez 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematik Bölümü Doktora diploması verilir.

Derecenin Seviyesi
 Doktora
Çalışma Şekli
 Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
 TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN
  • Yüksek lisans derecesi
  • Lisansüstü giriş sınavından (ALES) kabul edilebilir bir puan almak
  • İngilizce yeterlilik belgesi

Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirilir.

  YABANCI UYRUKLU DERECE ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Doktora programlarına başvuracak öğrenciler, Türk Öğrenciler için geçerli olan Kabul ve Kayıt Şartlarına tabidir. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirilir.

  DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Öğrenci, kendi üniversitesinde tam zamanlı öğrenci olmalıdır. Öğrencinin üniversitesi ile Amasya Üniversitesi arasında kurumlararası anlaşma bulunmalıdır. Üniversite, öğrenciyi resmi yollarla ilgili değişim programına aday olarak göstermelidir. Öğrencinin kendi üniversitesi, başvuru evraklarını GTÜ Dış İlişkiler Ofisine gönderir. Başvurular, ilgili bölüm ve Dış İlişkiler Ofisi tarafından değerlendirilir.

Öncel Eğitim Tanımlaması
 Metematik ya da Ortaöğretim Matematik Eğitimi diplomasına sahip olmak.
Dereceye Yönelik Kurallar

Öğrenciler, derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmakla yükümlüdür. Öğrenciler teorik derslerin %70’i ve uygulamaların %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir.

Program Profili
Program, öğrencilerine temel Matematik bilgisi ile matematiğin uygulamaları, tarihi, problemleri ve metotlarını kazandırmayı; gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlama, formüle etme ve inceleme yeteneği edindirmeyi; gerek mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 İlgili dersin Ders Tanıtım Formunu inceleyiniz
Mezuniyet Şartları
  •  En az 21 AÜ kredisi alarak en az 7 farklı dersi ve bir semineri başarıyla tamamlayan;
  • 100 üzerinden en az 80 (AÜ geçme notu: - AKTS geçme notu: ) genel not ortalamasını elde eden;
  • Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek üzere Üniversitelerarası Dil Sınavından (ÜDS) 55/100 puan veya dengi bir sınavdan eşdeğer puan almış olan;
  • Doktora Yeterlik Sınavını geçen;
  • Tezini Tez Savunma Sınavında başarıyla sunan öğrencilere Matematik bölümü doktora derecesi verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Matematik bölümü doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, temel olarak akademisyenlik ve ileri düzey araştırmacı pozisyonlarında görev alabilir. Ayrıca ilgili kamu ve özel şirketlerin araştırma ve geliştirme bölümlerinde üst düzey pozisyonlarda çalışabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Matematik bölümü doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora sonrası programlara başvurabilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Ormanbağları Mah. İpek Cad. No:37 Fen Edebiyat Fakültesi No:37
Telefonu: 03582115005
Faks:
E-Posta: matematik@amasya.edu.tr
Web Adresi: https://fenedebiyat.amasya.edu.tr/bolumler/matematik
    
Bölüm Ortakları