Kuruluş
İlköğretim Anabilim Dalı Matematiki Eğitimi Yüksek Lisans Programı Fen Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2011-2012 yılında kurulmuştur. Programımız seçkin öğretim üyesi kadrosuyla öğretmenlik mesleğinde kendini geliştirmek ya da akademik alanda araştırmacı olmak isteyen öğrencilerine bilimsellik anlayışı kazandırmak, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri edindirmeyi hedeflemektedir
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Matematik Eğitimi alanında "Yüksek Lisans Derecesi"ne sahip olur.
Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans 
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/ sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü internet sitesinde yayınlanmaktadır . Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü dönem başlamadan değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
Öncel Eğitim Tanımlaması
lköğretim Metematik Öğretmenliği diplomasına sahip olmak.
Derceye Yönelik Kurallar
Tezli Yüksek Lisans Programı; en az sekiz ders, seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Program Profili

İlköğretim Anabilim dalının amacı; eğitim, öğretim ve üst düzey özgün araştırmalar yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek, bilimsel araştırma yöntemlerini ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte izleme yeterliliğine sahip uzman bireyler yetiştirmektir. 

Hedefler
1.Ulusal ve uluslararası düzeyde iyi eğitilmiş ve donanımlı ilköğretim öğretmenleri, öğretim elemanları yetiştirmek.
2.Akademik kadrosu güçlü, fiziki alt yapısı tamamlanmış, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir anabilim dalı haline gelmek.
3.Mesleki bilgilerin dönemin ihtiyaçlarına göre sürekli güncelleştirildiği bir eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak.
4.Öğretim elemanları ile öğrencilerin ortaklaşa yürütebilecekleri bilimsel ve sosyal etkinlikleri teşvik ederek artmasını sağlamak.
5.Tartışma, sorgulama ve paylaşmanın hâkim olduğu bir öğrenme ortamı yaratarak bunun sürekliliğini sağlamak.
6.Lisansüstü düzeyde yürütülen derslerin ulusal ve uluslararası literatürdeki gelişmelerle uyumunu sağlamak

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmakta olup arasınav %40 dönem sonu sınavı %60 oranında geçme notuna etki etmektedir. 
Mezuniyet Şartları
Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ilköğretim alanında yüksek lisans diploması verilir. Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili şartların sağlanması gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olan öğrencilerimiz üniversitelerde akademisyen olabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Matematik Eğitimi alanında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, AMASYA
Telefonu: 0 (358) 260 00 47 - 2137
Faks: 0 (358) 260 00 48
E-Posta: 
Web Adresi:
    
Bölüm Ortakları