Kuruluş
Fizik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ilk kez 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrenci alımına başlamıştır. 
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Fizik Bilimi alanında "Yüksek Lisans Derecesi"ne sahip olur. 
    Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans Derecesi
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı  
Kabul ve Kayıt Şartları
Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/ sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü internet adresinde yayınlanmaktadır . Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Alanında ilgili Lisans Diplomasına sahip olmak
Derceye Yönelik Kurallar
Tezli Yüksek Lisans Programı; en az sekiz ders (24 Kredi), seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 
Program Profili
Fizik ile ilgili herhangi bir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda deneysel çalışmaları laboratuvarda planlayıp uygulayabilen, deneysel sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek fizik bilim uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İlgili dersin Ders Tanıtım Formunu inceleyiniz.
Mezuniyet Şartları
Yüksek Lisans Derecesine sahip olabilmek için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü derslerin alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek Lisans diplomasına sahip bireyler birçok farklı endüstri alanında ve laboratuvar esaslı işlerde çalışabilirler. Aynı zamanda, akademik yaşamlarına devam etmek isteyenler, üniversite ve araştırma enstitülerindeki araştırma gruplarına katılabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Fizik bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, İpekköy, AMASYA
Telefonu: +90 358 242 1613-14
Faks: +90 358 242 1616
E-Posta:amasyafenedebiyat@gmail.com
Web Adresi:http://www.amasya.edu.tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/bolumler/fen-edebiyat-fakultesi/fizik.aspx
    
Bölüm Ortakları