Kuruluş :
Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ilk kez 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece :
Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Biyoloji Bilimi alanında "Yüksek Lisans Derecesi"ne sahip olur.
Derecenin Seviyesi:
Yüksek Lisans Derecesi
Çalışma Şekli :
Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları:
Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/ sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü internet adresinde yayınlanmaktadır . Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.
Öncel Eğitim Tanımlaması :
Alanında ilgili Lisans Diplomasına sahip olmak
Derceye Yönelik Kurallar: 
Tezli Yüksek Lisans Programı; en az yedi ders, seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Program Profili: 
Biyolojiile ilgili herhangi bir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda deneysel çalışmaları laboratuvarda planlayıp uygulayabilen, deneysel sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek biyoloji bilim uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: 
İlgili dersin Ders Tanıtım Formunu inceleyiniz.
Mezuniyet Şartları: 
Yüksek Lisans Derecesine sahip olabilmek için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü derslerin alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri:
Yüksek Lisans diplamasına sahip bireyler birçok farklı endüstri alanında ve laboratuvar esaslı işlerde çalışabilirler. Aynı zamanda, akademik yaşamlarına devam etmek isteyenler, üniversite ve araştırma enstitülerindeki araştırma gruplarına katılabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş:
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Biyolojibilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabiliri Biyoloji bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.
İletişim Bilgileri

Adress:Amasya Universty, Faculty of arts and sciences, Biology department, IPEKKOY, AMASYA

Tel:+90 358 242 1613-14

Faks:+90 358 242 1616

E-mail: amasyafenedebiyat@gmail.com

Web Adress: http://amasya.edu.tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/bolumler/fen-edebiyat-fakultesi/biyoloji.aspx

    
Bölüm Ortakları