Kuruluş
Matematik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ilk kez 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Matematik alanında "Yüksek Lisans Derecesi"ne sahip olur. 
Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans Derecesi
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları

Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/ sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü internet sitesinde yayınlanmaktadır . Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü dönem başlamadan değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Öncel Eğitim Tanımlaması
Metematik ya da Ortaöğretim Matematik Eğitimi diplomasına sahip olmak.
Derceye Yönelik Kurallar
Tezli Yüksek Lisans Programı; en az yedi ders, seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Program Profili
Matematik ile ilgili herhangi bir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda bireysel ya da bir ekiple çalışmalar yapabilen, çalışma sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Matematik uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İlgili dersin Ders Tanıtım Formunu inceleyiniz
Mezuniyet Şartları
Yüksek Lisans Derecesine sahip olabilmek için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü derslerin alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız çeşitli kamu kurumlarında, özel kuruluşlarda ve bankalarda araştırmacı olarak çalışabilirler. Başarılı mezunlarımız ise üniversitelerde araştırma veya öğretim görevlisi olarak çalışma olanağı bulabilirler. Bunların yanında, Eğitim Fakültelerinden "Pedagojik Formasyon Eğitimi" ve KPSS`den gerekli puanı alarak Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı okullara Matematik öğretmeni olarak atanabilirler veya dershane ve özel okullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Matematik alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, İpekköy/Amasya - TÜRKİYE
Telefon: +90-358-2421613
Faks: +90-358-2421616
E-Posta: ergul.turkmen@amasya.edu.tr
Web Adresi: http://www.amasya.edu.tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/bolumler/fen-edebiyat-fakultesi/matematik.aspx