Kuruluş  
 Fizik Anabilim Dalı Doktora Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ilk kez 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alımına başlamıştır. 
Kazanılan Derece
 Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Fizik Bilimi alanında "Doktora Diploması" verilir. 
Derecenin Seviyesi
 Doktora
Çalışma Şekli
 Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları

1-Yüksek lisans diploması, 
2-Lisansüstü eğitim giriş sınavından (ALES) en az 55 puanı almış olanlar, 
3-YDS ve dengi sınavlardan  en az 55 puan alanlar doktora programına başvurabilirler.

Öncel Eğitim Tanımlaması
Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen, ancak lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlara ya da lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlara, ilgili başkanlığın uygun görmesi halinde eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Derceye Yönelik Kurallar

 Fizik alanında Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 
a)Doktora programındaki öğrencilerin yeterlik aşamasına geçebilmesi için, sekiz dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü başarmış olmaları zorunludur.
b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir Doktora tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak.

Program Profili
 
Fizik ile ilgili herhangi bir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda deneysel çalışmaları laboratuvarda planlayıp uygulayabilen, deneysel sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek fizik bilim uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İlgili dersin Ders Tanıtım Formunu inceleyiniz.
Mezuniyet Şartları
 Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Fizik alanında Doktora diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Doktor ünvanı alan fizikçiler birçok farklı endüstriyel alanda ve laboratuvar esaslı işlerde çalışabilirler. Aynı zamanda, Fizikçiler üniversite ve araştırma enstitülerindeki araştırma gruplarına katılabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 
Doktora derecesini almış olan öğrenciler, doktora sonrası araştırma çalışmalarında bulunabilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Shell Petrol karşısı İpekköy/AMASYA
Telefonu:   0(358) 242 16 13-14
Faks:  0(358) 242 16 16
E-posta: amasyafenedebiyat@gmail.com
Web Adresi: http://www.amasya.edu.tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/bolumler/fen-edebiyat-fakultesi/fizik.aspx
    
Bölüm Ortakları