Kuruluş
 Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ilk kez 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
 Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Biyoloji Bilimi alanında "Doktora" derecesine sahip olur.
Derecenin Seviyesi
 Doktora Derecesi
Çalışma Şekli
 Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları

Doktora programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak ve sınavları başarmış olmak zorundadır.

1-Yüksek lisans diploması, 
2-Lisansüstü eğitim giriş sınavından (ALES) en az 55 puanı almış olanlar, 
3-YDS ve dengi sınavlardan  en az 55 puan alanlar doktora programına başvurabilirler.

Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü internet adresinde yayınlanmaktadır. Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Öncel Eğitim Tanımlaması
Biyoloji anabilimdalında doktora yapacakların, ilgili anabilim dalında Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmaları gereklidir. Ayrıca, Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen, ancak lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlara ya da lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlara, ilgili başkanlığın uygun görmesi halinde eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 
Derceye Yönelik Kurallar
Doktora Programından mezun olabilmek için öğrencilerin, en az sekiz ders, 24 kredi ve 60 AKTS`lik ders dönemini tamamlamaları, yeterlilik sınavını, seminer ve tez çalışmasını başarmaları gerekmektedir..
Program Profili
Biyoloji ile ilgili herhangi bir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda deneysel çalışmaları laboratuvarda planlayıp uygulayabilen, deneysel sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek biyoloji bilim doktoru yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
 İlgili dersin Ders Tanıtım Formunu inceleyiniz.
Mezuniyet Şartları
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Biyoloji alanında Doktora diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
 Doktora diplamasına sahip bireyler birçok farklı endüstri alanında ve laboratuvar esaslı işlerde çalışabilirler. Aynı zamanda, akademik yaşamlarına devam etmek isteyenler, üniversite ve araştırma enstitülerindeki araştırma gruplarına katılabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
 Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Biyolojiilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabiliri Biyoloji bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Shell Petrol karşısı İpekköy/AMASYA
Telefonu:   0(358) 242 16 13-14
Faks:  0(358) 242 16 16
E-posta: amasyafenedebiyat@gmail.com
Web Adresi: http://www.amasya.edu.tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/bolumler/fen-edebiyat-fakultesi/biyoloji.aspx
 
    
Bölüm Ortakları