Kuruluş
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı Disiplinler arası Yüksek Lisans Programı Fen Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2014-2015 yılında kurulmuştur. Programımız seçkin öğretim üyesi kadrosuyla disiplinler arası alanda kendini geliştirmek ya da akademik alanda araştırmacı olmak isteyen öğrencilerine bilimsellik anlayışı kazandırmak, teknoloji bilgi, beceri ve yetkinlikleri edindirmeyi hedeflemektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi alanında "Yüksek Lisans Derecesi"ne sahip olur.
Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
1-Lisans diploması, 
2-Lisansüstü eğitim giriş sınavından (ALES) en az 55 puanı almış olanlar.
Öncel Eğitim Tanımlaması
Lisans Diplomasına sahip olmak.
Dereceye Yönelik Kurallar
Tezli Yüksek Lisans Programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en fazla 28 kredilik 7 ders, 1
seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Program Profili
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, günümüz gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik olarak, "teknoloji yönetimi", "inovasyon yönetimi", "bilgi yönetimi", "yaratıcı düşünme" gibi alanlarda uzmanlık ve uygulama bilgisine sahip, teknolojinin hem teknik hem de sosyal ve idari boyutlarını bilimsel, bütünsel ve sistematik bir bakış açısıyla yorumlayabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İlgili dersin Ders Tanıtım Formunu inceleyiniz.
Mezuniyet Şartları
Yüksek Lisans Derecesine sahip olabilmek için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü derslerin alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek Lisans diplomasına sahip bireyler birçok farklı endüstri alanlarında çalışabilirler. Aynı zamanda, akademik yaşamlarına devam etmek isteyenler, üniversite ve araştırma enstitülerindeki araştırma gruplarına katılabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Teknoloji ve İnovasyon bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.
İletişim Bilgileri
Adresi: Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, AMASYA
Telefonu:  0 (358) 260 00 47 - 2137
Faks: 0 (358) 260 00 48
E-Posta:
Web Adresi:
    
Bölüm Ortakları