Kuruluş
Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı,Yükseköğretim Yürütme Kurulu`nun 21.03.2018 tarihli toplantısında alınan karar ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı tamamlayıp, program yeterlilikleri sağlandığında Moleküler Tıp alanında uzmanlık derecesine sahip olunur.
Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans
Çalışma Şekli
Tam zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları
 İlgili Enstitü Anabilim Dalı (EABD) tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması, ALES’den başvurduğu programın ilan edilen puan türünden en az “55” puan alması ve Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirlenmiş olan genel koşulları sağlaması gerekmektedir.
Öncel Eğitim Tanımlaması
 
Dereceye Yönelik Kurallar
 
Program Profili
Moleküler Tıp yüksek lisans programı, öğrencilerine hastalıkların temel mekanizmalarını irdeleme, yorum yapabilme ve bağımsız olarak araştırma yapabilme yeteneği kazandırır.Moleküler Tıp`ın farklı uygulama alanlarında çalışabilecek bilgi ve becerileri ile donatılmış, etik değerlere sahip, dünyada ki gelişmelere ayak uydurabilecek ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş bilim adamları yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak, öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli derslerde bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Lisansüstü programlarda her yarıyıl en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ders başarı ölçme yöntemleri ve bunların başarı notuna katkısı öğretim üyesi tarafından belirlenir ve Öğrenci Bilgi Sisteminde (ÖBS) yayınlanır. Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez.

Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersin başarı notunun yüksek lisans programlarında ve yüksek lisans bilimsel hazırlık programlarında en az “70”, doktora programları ve bilimsel hazırlık doktora programlarında en az “80” olması gerekir.

Farklı üniversitelerden EYK kararı ile alınan derslere ait başarı durumu enstitülerde uygulanan not sistemine göre değerlendirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

Mezuniyet Şartları
Tezli yüksek lisans programı için; öğrenciler en az 7 ders alırlar. Derslerin (Zorunlu /Seçmeli) yarıyıl AKTS kredi değeri “7,5”dur. Seminer dersi 7,5 AKTS, Uzmanlık alan dersi 30 AKTS ve Tez çalışması 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS`yi tamamlayan ve tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler mezuniyet için gerekli şartları sağlamış kabul edilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
İlaç Sanayi ve İlaçla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetinde bulunan birimlerde istihdam edilirler. Doktora programlarına başvuru yapabilir, Üniversitelerde veya araştırma birimlerinde çalışmalar yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans Programını başarılı bir şekilde tamamlayan ve akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse disiplinlerarası alanlarda doktora programlarına başvurabilirler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Akbilek Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:7 Merkez/AMASYA
Telefonu:  0 358 211 5045
Faks:  0 358 260 00 48
E-Posta: saglikbilimleri@amasya.edu.tr
Web Adresi:https://sabe.amasya.edu.tr/
    
Bölüm Ortakları