Dersler

Program Öğrenme Çıktıları

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

SDSÖ 40004 Bilimsel araştırma raporlarında karşılaşılan sorunlar

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

SDSÖ40020 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDSÖ 40036 Hizmet İçi Eğitim Programının Geliştirilmesi

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

SDSÖ 40032 İleri Öğrenme Kuramları

X

X

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SDSÖ 40028 İlkokullarda Değerler ve Değerlere Dayalı Yönetim

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDSÖ 40002 Kültürlerarası Eğitim

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

SDSÖ 40030 Motivasyon ve Öğrenme Kuramları

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDSÖ 40018 Sınıf Yönetiminde Pozitif Yaklaşımlar

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

SDSÖ 40024 Toplumsal Kalkınma ve Eğitim

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SDSÖ 40026 Yönetim ve Liderlik

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

SDSÖ 40034 Türkiye`de Öğretmen Yetiştirmenin Birleştirilmiş Sınıflar Boyutu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

SDSÖ40016 Akademik Metin Yazma 2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SDSÖ40012 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDSÖ 40010 Eski Osmanlı Metinleri Okuma Öğretimi

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SDSÖ40014 Öğretim Tasarımı Modelleri

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDSÖ 40006 Program Değerlendirmede Kuram Ve Uygulama

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDSÖ 40022 Sınıf öğretmenleri için pedagojik alan bilgisi

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SDSÖ40008 Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Ders Etkinlikleri

X

 

 

 

X

X