Öğrenme Çıktıları Matrisi

 

Dersin                                    Öğrenme Çıktısı                                        
Kodu  Adı  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13
FYFZ73078 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yön.                    
FYFZ73064
Nükleer Radyasyon Fiziği                         
FYFZ73018
Moleküler Simetri I                           
FYFZ73014 Atom Fiziği                           
FYFZ73002 Kuantum Teorisi I                          
FYFZ73040 Katıhal Teorisi I                          
FYFZ73056 Nükleer Fizikte Temel Kavramlar I                        
FYFZ73038 Moleküler Modelleme                          
FYFZ73048 Yarıiletkenler Fiziği                          
FYFZ73082 Malzemede İleri Konular I                           
FYFZ73066
Nükleer Radyasyon Ölçme Yöntemleri                          
FYFZ73044 Metal Fiziği I                          
FYFZ73006  Fizikte İleri Matematik Yöntemleri I                          
FYFZ73084
Sonlu Elemanlar  Uygulamaları                          
FYFZ73086 Optoelektronik I                          
FYFZ73088
Optoelektronik II                      
FYFZ73090
Sürdürülebilir Enerji                        
FYFZ73004
Kuantum Teorisi II                          
FYFZ73072
Çevresel Radyoaktivite                          
FYFZ73042 Katıhal Teorisi II                        
FYFZ73036 Spektroskopi                          
FYFZ73052
Kristal Yapı Analizi                          
FYFZ73016
Molekül Fiziği                          
FYFZ73080
Hesaplamalı Kuantum Kimyası I                          
FYFZ73050
Yarıiletkenler Fiziği II                          
FYFZ73068 Nükleer Radyasyon Spektroskopisi                          
FYFZ73070
Sağlık Fiziği                          
FYFZ73060 Radyasyondan Korunma